Aby założyć skrzynkę e-mail w domenie @dublin24.net wystarczy zarejestrować się w Portalu, a następnie zamówić konto e-mail, po czym zostanie ono aktywowane błyskawicznie.

Przy rejestracji w Portalu i zamawianiu skrzynki proszę każdorazowo podawać obecny adres e-mail, a nie nowy, który Użytkownik chce stworzyć. Nowy adres e-mail powstanie po zarejestrowaniu się i składać się będzie z wybranego loginu i końcówki @dublin24.net.

O założeniu Twojej nowej skrzynki pocztowej @dublin24.net zostaniesz poinformowany mailem na obecny adres e-mail podany przy rejestracji*

UWAGA! Aktywowałeś konto w Portalu przed 8 listopada 2008?
Twoja nowa poczta e-mail już działa!

Obecni Użytkownicy portalu Dublin24.Net, którzy dokonali pełnej aktywacji konta (klikając w link przesłany mailem) przed 8 listopada 2008 r. i korzystają już z panelu logowania Portalu, mają automatycznie utworzone skrzynki e-mail i mogą z nich korzystać już dziś!

Wystarczy zalogować się używając takiego samego loginu jaki jest używany w Portalu (pisanego wyłącznie małymi literami) i wstępnego hasła, które wysyłamy indywidualnie mailem (na dotychczasową skrzynkę) każdemu Użytkownikowi. Ze względów bezpieczeństwa hasło to należy zmienić przy pierwszym zalogowaniu się na skrzynkę.

Przykładowo, jeżeli Użytkownik korzysta z loginu „JanKowalski”, to do poczty będzie się logować jako „jankowalski”, a jego skrzynka będzie mieć adres jankowalski@dublin24.net

Po wejściu na konto należy ustawić parametry takie jak oficjalnie wyświetlana nazwa (imię, pseudonim itp.) i inne – według życzenia – w menu „Ustawienia”.

PRZYPADKI SZCZEGÓLNE

> Obecni użytkownicy, którzy są zainteresowani innymi nazwami skrzynek, mogą je zamówić bez konieczności zakładania nowego konta w Portalu.

> Użytkownicy, którzy wcześniej rejestrowali się w portalu Dublin24.Net i nie ukończyli rejestracji klikając w link wysłany mailem, a chcieliby założyć skrzynkę e-mail naszym w Portalu – powinni zgłosić ten fakt wysyłając do nas mailem stosowne zgłoszenie. Skrzynka e-mail takiego Użytkownika zostanie założona, a konto portalowe automatycznie aktywowane.

> Jesteś naszym Użytkownikiem i założyłeś konto przed 8 listopada 2008, a nie otrzymałeś e-mailem hasła i powiadomienia o swoim nowym koncie e-mail
w @dublin24.net? Zgłoś nam to!


* Do czasu pełnego zautomatyzowania przez Google procesu zakładania kont pocztowych, aktywacja nowego konta e-mail w Portalu Dublin24.Net może trwać ok. 24 godziny.